Obsah

Praktické rady pro SVJ a BD

Možnosti využití FVE a tepelného čerpadla v domě - současný stav a očekávaný vývoj v roce 2023

Záznam online diskuze k webinářům Inspirace pro váš bytový dům

Externí předseda u SVJ

Jak na ZOOM Meeting

Komunikujeme on line na Internetu.

Archív PND TV.

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Sdružení odběrného místa elektrické energie

Ceny energií vyskočili v posledním období do astronomických výšek. Vládní zastropování jejich cen je jistou pomocí, ale neřeší problém dlouhodobě. Rozumným řešením jsou další technická opatření, která v oblasti spotřeby energie budeme v našich budovách realizovat. Dnes se zaměřím na často i v médiích komunikovanou problematiku sjednocení odběrného místa elektrické energie.

Pan Špetlík a jeho společnost King Energy s.r.o. představují doslova generační tradici v oblasti rozvodů elektrické energie v budovách.

Pane Špetlíku, kam až sahá historie? Je pravda, že představujete již třetí generaci „elektrikářů“ Vašeho rodu?

Ano představuji již 3 generaci „elektrikářů“ našeho rodu J. Můj táta byl elektrikář a jeho táta taky. V posledních letech jsme založili společnost King Energy s.r.o.. Načím zákazníkům snižujeme náklady na energie, rychle připojíme nový pozemek či zrevidujeme elektrické zařízení.

Z toho jednoznačně vyplývá, že vaše zkušenosti s problematikou eletriky a vším co s tím souvisí  v domě jsou obrovské. Sjednocení odběrného místa je hodně diskutované téma. Co si o něm myslíte?

Sjednocení odběrných míst byla naše myšlenka, kterou jsme začali prosazovat již před 8 lety, kde úspory dosahovali 50 %. Nyní se dá díky sloučení dosáhnout od 20 – 62 %.

Kde vzniká úspora?

Úspora vzniká hned dvakrát. 1 – sloučením jističů. 2 – nočním proudem.

Pro koho, respektive jaké budovy je sloučení odběrných míst vhodné?

Vhodné je to pro toho, kdo bydlí v bytovém domě a má svůj elektroměr, vlastníka bytového domu a obecně vlastníka budovy s více odběrnými místy. A je garantovým způsobem, jak snížit náklady beze změny dodavatele.

 

Jaké kroky předchází vlastnímu momentu rozhodnutí a následně realizace?

Na začátku je potřeba udělat zátěžové měření (10.000 Kč) – to je měření na patě domu, kvůli ideálnímu nastavení hlavního jističe pro celý dům. Následně připravíme studii proveditelnosti  - tou si ověřujeme zda nám tato realizace projde na distribuci (není povinná, jen doporučená). Dále  kalkulace sloučení,  ceny se pohybují průměrně kolem 15.000 Kč na bytovou jednotku. Návratnost investice je do 5 let.

Je nutné komunikovat a žádat o nějakou formu spolupráce místní distribuční firmu? Podporuje toto technické opatření stávající legislativa?

Veškerou potřebnou administrativu uděláme na zákazníka. Ano, podporuje dokonce distributor ČEZ toto službu nabízí klientům. Jen musí být celý dům u nich, aby to dokázali zprocesovat. My to zvládneme ať je bytová jednotka u jakéhokoliv dodavatele. Vlastník jednotky se nemusí o nic starat – vše uděláme za něj.

Jaké procento u SVJ a BD musí takovéto opatření schválit?

Toto je zapeklitá otázka, správná odpověď je, že to je dané stanovami SVJ. U většiny je to nadpoloviční většinou.

Jakých úspor je možné dosáhnout?

Úspory se pohybují … no říkám od 20 % (abych měl jistotu a zákazníka nevystrašil velkou úsporou), ale reálně se pohybujeme od 32 % do 62 %. Při návratnosti do 5 let.

To je velmi zajímavé číslo. Máte již nějaké praktické realizace? A jakých úspor se zde v průměru dosáhlo?

Ano, máme za celou dobu jsme řešili více SVJ a jejich úspory se pohybují v řádu desítek procent. Na SVJ v Brně jsme realizovali úsporu 44 % (Souhrady 6), snížení nákladů 62 % (Rolnická 3), šetření 38 % (Svatoplukova 6), úspora 51 % (Merhautova 2) a další …

Na závěr bych se ještě chtěl zeptat kde všude na území ČR vaše společnost působí?

V současné době působíme po celé ČR, na posledy v tomto měsíci jsme dokončili sloučení v Teplicích, kde je předpokládaná úspora 47 %.

Věřím, že jsme se nesetkali naposledy. Příště bychom se mohli věnovat praktické stránce průběhu realizace sloučení odběrného místa elektrické energie. Co říkáte?

Ano, budu rád a přeji všem spořivý rok 2023.

Pane Špetlíku, děkuji za rozhovor.

Je vidět, že prostor v oblasti úspor se dá stále nalézt. Stále však platí, je nutné být ve střehu a hledat takové partnery, kteří mají znalosti jak teoretické, tak praktické. Případné související dotazy nám můžete posílat do redakce na mail info/zavináč/pronasdum.cz

PeN